Inconsistent Commitments and Commitment to Inconsistencies

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)33-42
  Aantal pagina's10
  TijdschriftInformal logic
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1990

  Citeer dit