INCREASED BINDING-CAPACITY AND FLOWABILITY OF ALPHA-LACTOSE MONOHYDRATE AFTER DEHYDRATION

C F LERK, AC ANDREAE, A H DE BOER, G K BOLHUIS, K ZUURMAN, P de Hoog, K KUSSENDRAGER, J van Leverink

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  35 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)747-748
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Pharmacy and Pharmacology
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit