Increased long-term mortality after open colorectal cancer surgery: a multicentre population-based study. Response to the letter of Mroczkowski et al.

Milad Fahim*, Lea M. Dijksman, Thijs A. Burghgraef, Paul B. van der Nat, Wouter J.M. Derksen, Hjalmar C. van Santvoort, Bareld B. Pultrum, Esther C.J. Consten, Douwe H. Biesma, Anke B. Smits

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)235-236
Aantal pagina's2
TijdschriftColorectal Disease
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2-nov-2021
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit