Increased risk of colorectal neoplasia in asymptomatic liver transplant recipients

J. J. Koornstra*, J. Wesseling, A. E. de Jong, H. F. A. Vasen, J. H. Kleibeuker, E. B. Haagsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)892-893
Aantal pagina's2
TijdschriftGut
Volume56
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2007

Citeer dit