Met name lagere inkomens vaker arbeidsongeschikt door langer doorwerken

Raun Ooijen, van, Sandra Brouwer, Ed Berendsen, Gijsbert van Lomwel

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

De afgelopen jaren heeft het kabinet langer doorwerken gestimuleerd,
maar mogelijk zijn niet alle oudere werknemers daartoe
in staat. Hebben de afschaffing van het vroegpensioen en het
verhogen van de AOW-leeftijd de kans op arbeidsongeschiktheid
doen toenemen?

In het kort:
-Door de afschaffing van het vroegpensioen en de verhoging van de AOW-leeftijd wordt er steeds langer doorgewerkt.
-Het aantal WIA-aanvragen van zestigplussers is door de vroegpensioenafschaffing en de hogere AOW-leeftijd verdubbeld.
-Het verhogen van de AOW-leeftijd leidt tot verschillende ­effecten tussen bedrijfstakken.
Vertaalde titel van de bijdrageIncreased risk of work disability among lower income groups because of later retirement
Originele taal-2Dutch
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
StatusPublished - 27-aug-2020

Citeer dit