Increased serum levels of LL37, HMGB1 and S100A9 during exacerbation in COPD patients

Simon D. Pouwels*, Martijn Nawijn, Erik Bathoorn, Annelies Riezebos-Brilman, Antoon J. M. van Oosterhout, Huib A. M. Kerstjens, Irene H. Heijink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1482-1485
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume45
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2015

Citeer dit