Increasing Older Adult Involvement in Geriatric Assessment: A Mixed-Methods Process Evaluation

Wanda Rietkerk*, Jannet de Jonge-de Haan, Joris P J Slaets, Sytse U Zuidema, Debby L Gerritsen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
48 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increasing Older Adult Involvement in Geriatric Assessment: A Mixed-Methods Process Evaluation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology