Increasing Restlessness Signals Impending Increase in Depressive Symptoms More than 2 Months before It Happens in Individual Patients

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
124 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)249-251
Aantal pagina's3
TijdschriftPsychotherapy and psychosomatics
Volume88
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit