Independent species in independent niches behave neutrally

Bart Haegeman*, Rampal S. Etienne

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)961-963
Aantal pagina's3
TijdschriftOikos
Volume120
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2011

Citeer dit