Individual accountability; The interplay between task, social context and personality attributes

N. Turusbekova, E. Molleman, B.J.M. Emans, H. Broekhuis

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Plaats van productieSaarbrücken
UitgeverijVDM Publishing House Ltd
ISBN van geprinte versie978-3-639-11033-3
StatusPublished - 2008

Citeer dit