Individual atrasentan exposure is associated with long-term kidney and heart failure outcomes in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease

Jeroen V Koomen, Jasper Stevens, George Bakris, Ricardo Correa-Rotter, Fan Hou, Dalane W Kitzman, Donald E Kohan, Hirofumi Makino, John J V McMurray, Hans-Henrik Parving, Vlado Perkovic, Sheldon W Tobe, Dick de Zeeuw, Hiddo J L Heerspink*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Individual atrasentan exposure is associated with long-term kidney and heart failure outcomes in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases