Individual variation in parental care drives divergence of sex roles

Xiaoyan Long*, Franz J. Weissing*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: VoordrukAcademic

7 Downloads (Pure)

Zoekresultaten