Individuele huursubsidie en de vraag naar woondiensten

Ruud H. Koning, G. Ridder

  OnderzoeksoutputAcademic

  189 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)367-376
  Aantal pagina's10
  TijdschriftMaandschrift Economie
  Volume58
  StatusPublished - 1994

  Citeer dit