INDOMETHACIN IN BARTTERS-SYNDROME - DOES SYNDROME REPRESENT A STATE OF HYPERPROSTAGLANDINISM

AJM DONKER, PED JONG, LW STATIUSVANEPS, JRH BRENTJENS, H DOORENBOS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  28 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)200-213
  Aantal pagina's14
  TijdschriftNephron
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit