Geinduceerde pluripotente stam cellen als therapie en ziektemodellen

Arun Thiruvalluvan

  Onderzoeksoutput

  909 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In 2012 ontving Shinya Yamanaka de Nobelprijs voor Geneeskunde voor zijn ontdekking dat gewone lichaamscellen omgezet kunnen worden tot een soort embryonale stamcellen, de zogenaamde induced pluripotente stamcellen of iPS-cellen.
  Deze iPS-technologie maakt het mogelijk om onbeperkte aantallen van alle mogelijke celtypen van een patiënt te verkrijgen voor toepassing, door middel van transplantatie, in regeneratieve geneeskunde en voor gedetailleerde studies over ziekte mechanismes in tal van erfelijke aandoeningen. In het proefschrift van Arun Thiruvalluvan wordt onderzoek beschreven dat gericht is op deze beide toepassingen van humane iPS cellen. Uit iPS cellen, verkregen uit huidcellen, van multiple sclerose (MS) patiënten konden grote aantallen oligodendrocyten (gespecialiseerde, myeline-producerende hersencellen) worden gegenereerd. Het idee dat deze oligodendrocyten na implantatie bij MS patiënten hersenlaesies kunnen herstellen werd succesvol getest in een primaat-model voor MS. Daarnaast wordt in het proefschrift de productie van grote aantallen zenuwcellen uit iPS cellen van patiënten met de erfelijke motorische aandoening spinocerebellaire ataxie (SCA-3) beschreven. Hierdoor was het mogelijk om het mechanisme achter de degeneratie van zenuwcellen, ten gevolge van mutaties in het SCA-3 gen in detail te bestuderen. Het via de IPS-technologie verkregen begrip van deze ziekte kan in de nabije toekomst nieuwe therapeutische benaderingen mogelijk maken.
  Vertaalde titel van de bijdrageGeinduceerde pluripotente stam cellen als therapie en ziektemodellen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Boddeke, Erik, Supervisor
  • Copray, Joseph, Co-supervisor
  • Geurts, J.J.G., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Amor, Sandra, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Kremer, Berry, Beoordelingscommissie
  Datum van toekenning26-feb-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0507-0
  Elektronische ISBN's978-94-034-0506-3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit