Inductie in het Noorden: Eindrapportage 2014-2019

Michelle Helms-Lorenz, Marieke van der Pers, Pieter Moorer, Ruth Harmsen, Anna Verkade

OnderzoeksoutputProfessional

311 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageInduction in the Northern Netherlands: Report 2014-2019
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUniversity of Groningen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van OCW
Aantal pagina's123
StatusPublished - 2020

Citeer dit