Induction of kidney graft acceptance by creating a window of opportunity for immunologic engagement (WOFIE) in rhesus monkeys

M Jonker*, W Slingerland, M Ossevoort, E Kuhn, D Neville, P Friend, R Calne

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2441-2443
Aantal pagina's3
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - aug-1998
Extern gepubliceerdJa
EvenementCongress on New Dimensions in Transplantation - Weaving the Future - , Italy
Duur: 16-feb-199819-feb-1998

Citeer dit