Induction of labor versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild preeclampsia after 36 weeks' gestation (HYPITAT): A Multicentre, Open-Label Randomized Controlled Trial EDITORIAL COMMENT

C.M. Koopmans, D. Bijlenga, H. Groen, S.M.C. Vijgen, J.G. Aarnoudse, D Bekedam, P.P. van den Berg, K. de Boer, Jan Burggraaff, K.W.M. Bloemenkamp, A.P. Drogtrop, A. Franx, C.J.M. de Groot, A.J.M. Huisjes, A. Kwee, A.J. van Loon, A. Lub, D.N.M. Papatsonis, J.A.M. van der Post, F.J.M.E. RoumenH.C.J. Scheepers, C. Willekes, B.W.J. Mol, Maria van Pampus

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)776-778
Aantal pagina's3
TijdschriftObstetrical & Gynecological Survey
Volume64
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - dec-2009

Citeer dit