INFANTILE NEUROAXONAL DYSTROPHY AND GIANT AXONAL NEUROPATHY - ARE THEY RELATED

JH BEGEER*, HJ HOUTHOFF, TW VANWEERDEN, CJD GROOT, EH BLAAUW, RL COULTRE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)540-548
Aantal pagina's9
TijdschriftAnnals of Neurology
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1979

Citeer dit