INFECTION PREVENTION IN GRANULOCYTOPENIC PATIENTS BY SELECTIVE DECONTAMINATION OF THE DIGESTIVE-TRACT

DT SLEIJFER*, NH MULDER, HGD VRIESHOSPERS, [No Value] FIDLER, HO NIEWEG, D VANDERWAAIJ, HKF VANSAENE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

163 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)859-869
Aantal pagina's11
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume16
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1980

Citeer dit