INFERENCE OF SOURCE STRUCTURE FROM FAR-ZONE MEASUREMENTS OF PARTIALLY COHERENT RADIATION

AS GLASS, HP BALTES, B STEINLE, HA FERWERDA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)322-325
  Aantal pagina's4
  TijdschriftHelvetica physica acta
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit