Infinite regress in decision theory, philosophy of science, and formal epistemology

Jeanne Peijnenburg, Sylvia Wenmackers

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)627-628
Aantal pagina's2
TijdschriftSynthese
Volume191
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit