Infinite regress: Recensie van Nicholas Rescher

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)787 - 788
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Filosofie
Volume73
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2011

Citeer dit