Inflammation in schizophrenia with metabolic syndrome: Features of the cytokine spectrum

Anastasiia S Boiko, E. G. Kornetova, A. J. M. Loonen, S.A. Ivanova (Svetlana Ivanova)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

86 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S305-S306
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Neuropsychopharmacology
Volume40
Nummer van het tijdschriftSupplementum 1
DOI's
StatusPublished - nov.-2020

Citeer dit