Inflammatory bowel disease after liver transplantation: A role for cytomegalovirus infection

Robert C Verdonk, Elizabeth B Haagsma, Aad P Van Den Berg, Arend Karrenbeld, Maarten J H Slooff, Jan H Kleibeuker, Gerard Dijkstra

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten