Inflammatory Bowel Disease. Medical and psychological aspects

Frans Albersnagel*, Gerard Dijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)85-96
Aantal pagina's12
TijdschriftPsychologie & Gezondheid
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - jun.-2007

Citeer dit