Inflammatory bowel disease: The genetic background and beyond

Vertaalde titel van de bijdrage: Inflammatoire darm ziekten: De genetische achtergrond en verder

  Onderzoeksoutput

  1342 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Inflammatoire darm ziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (CU) zijn deels erfelijk en deels omgevingsbepaalde ziekten en worden gekenmerkt door een chronisch recidiverende ontsteking van de darm. Waarschijnlijk zijn een verstoorde immuunreactie op normale darmflora samen met een verminderde darmwand integriteit onderliggend aan deze soms zeer ernstige en hardnekkige ziekte. Meer inzicht in de pathogenese is derhalve essentieel.
  Door het DNA te screenen op risico gebieden, zijn er tot op heden 163 gebieden gevonden geassocieerd met een verhoogd ziekte risico. Hiermee kan 15-25% van de totale erfelijkheid verklaard worden. In dit proefschrift worden een aantal potentiële bronnen van de ontbrekende erfelijkheid onderzocht.
  Er zouden meer risico gebieden kunnen zijn voor IBD. Wij analyseerden een aantal strategisch gekozen gebieden en vonden twee nieuwe risico gebieden voor IBD, en we vonden een omgekeerde associatie voor een specifiek gen voor CD en CU.
  Verder kan er mogelijk meer van de erfelijkheid verklaard worden met bekende risico gebieden. Mogelijk heeft dezelfde genetisch code een ander effect op ziekte risico als deze van vader of moeder wordt geërfd. Wij testten de overlappende IBD risico gebieden en vonden hier weinig aanwijzingen voor.
  Daarnaast werd onderzocht wat de effecten van de hoeveelheid risico gebieden is op cel niveau in afweer cellen. Deze relatie hebben wij niet kunnen vinden, wel vonden we een verschil tussen gezonde mensen en patiënten.
  Wij hebben bijgedragen aan de identificatie van nieuwe risico gebieden op het DNA voor inflammatoire darmziekten en potentiële bronnen voor de ontbrekende erfelijkheid onderzocht.
  Vertaalde titel van de bijdrageInflammatoire darm ziekten: De genetische achtergrond en verder
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Wijmenga, Cisca, Supervisor
  • Weersma, Rinse, Supervisor
  • van Diemen, Cleo, Co-supervisor
  Datum van toekenning16-jun.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-6881-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-6882-5
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit