Inflammatory reactions mimic residual or recurrent lymphoma on [18F]FDG-PET/CT after CD19-directed CAR T-cell therapy

Janneke W de Boer, Elise R A Pennings, Ankie Kleinjan, Jaap A van Doesum, Anne M Spanjaart, Pim G N J Mutsaers, Margot Jak, Marjolein W M van der Poel, Maria T Kuipers, Judit A Adam, Arjan Diepstra, Lianne Koens, Suzanne van Dorp, Joost S P Vermaat, Anne G H Niezink, Marie José Kersten, Tom van Meerten*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6710–6716
Aantal pagina's7
TijdschriftBlood Advances
Volume7
Nummer van het tijdschrift21
Vroegere onlinedatum28-aug.-2023
DOI's
StatusPublished - 2-nov.-2023

Citeer dit