Inflation: Generic predictions and nilpotent superfields

Andries Alexander Coone

Onderzoeksoutput

507 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met de observaties van de Planck satelliet begint de kosmologie aan een nieuw tijdperk waarin het universum bestudeerd kan worden met hoge precisie. Dit levert interessante informatie op over het zeer vroege universum, inclusief de inflatieperiode. Deze kosmologische inflatie werd in dit doctoraat op twee manieren theoretisch bestudeerd.
Met de eerste methode wordt een groot aantal inflatiemodellen met de data van de CMB, zoals gemeten door de Planck satelliet, met elkaar vergeleken. Hieruit kunnen generieke voorspellingen worden afgeleid voor de verschillende parametrisaties waarmee deze modellen zijn verkregen. Door verschillende parametrisaties van de potentiaal te vergelijken, wordt geconcludeerd dat modellen behorende tot de groep van de plateau inflatiemodellen beter overeenkomen met de CMB dan de zogeheten polynomische modellen.
De tweede benadering bestudeert inflatiemodellen in supergravitatie, hetgeen een extensie is van zowel het standaardmodel van de deeltjesfysica als van de algemene relativiteitstheorie door middel van een nieuwe symmetrie genaamd supersymmetrie. In dit onderzoek bestuderen we een bepaalde inbedding van inflatie in supergravitatie en bestuderen we de theoretische consistentie. Daarnaast zijn we in staat om donkere materie, een ander probleem in de kosmologie, te bestuderen. In een deel van de parameterruimte van ons model wordt deze donkere materie verklaard door een deeltje in de supersymmetrische sector. Hierdoor zijn wij in staat om in ons model zowel supersymmetriebreking, inflatie als donkere materie te beschrijven.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Craps, D., Supervisor, Externe Persoon
  • Roest, Diederik, Supervisor
  • Mariotti, A., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning1-jun.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0697-8
Elektronische ISBN's978-94-034-0698-5
StatusPublished - 2018

Citeer dit