INFLUENCE OF ADULT THYMECTOMY ON IMMUNOCOMPETENCE IN PATIENTS WITH MYASTHENIA-GRAVIS

P WIJERMANS, HJGH OOSTERHUIS, GCB ASTALDI, PTA SCHELLEKENS, A ASTALDI

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1977-1982
  Aantal pagina's6
  TijdschriftJournal of Immunology
  Volume124
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit