INFLUENCE OF AMINO-ACIDS AND AMMONIUM ON NITRATE REDUCTION IN CORN SEEDLINGS

A OAKS*, [No Value] STULEN, IL BOESEL

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1824-1829
  Aantal pagina's6
  TijdschriftCanadian journal of botany-Revue canadienne de botanique
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift17
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit