Influence of biosurfactants on microbial attachment to voice prostheses and teeth

Onderzoeksoutput

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Busscher, Henk, Supervisor
  • van der Mei, Henny, Supervisor
Datum van toekenning15-dec-2004
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2004

Citeer dit