Influence of ‘floating’ parallel alignment on luders band configurations

A.W. Sleeswijk*, H. Hiemstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)915-918
  Aantal pagina's4
  TijdschriftScripta Metallurgica
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit