INFLUENCE OF HYDROPHOBIC SOLUTES ON THE DYNAMIC BEHAVIOR OF WATER

K HALLENGA, [No Value] GRIGERA, HJC BERENDSEN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  85 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2381-2390
  Aantal pagina's10
  TijdschriftJournal of Physical Chemistry
  Volume84
  Nummer van het tijdschrift19
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit