INFLUENCE OF HYPOXIA ON THE COMPOSITION OF ISOLATED EDEMA FLUID IN COLD-INDUCED BRAIN EDEMA

KG GO*, AK VANZANTEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)78-84
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Neurosurgery
Volume51
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1979

Citeer dit