Influence of knowledge of the disease on metabolic control in phenylketonuria

J Bekhof*, FJ van Spronsen, MR Crone, M van Rijn, CGM Oudshoorn, PH Verkerk

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)440-442
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Pediatrics
Volume162
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2003

Citeer dit