Influence of Monovalent Ions on the Crystal Habit of Oxides and Chalcogenides

H.H. Heikens*, C.F. van Bruggen, C. Haas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)399-403
  Aantal pagina's5
  TijdschriftJapanese Journal of Applied Physics
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit