Influence of needle position on lumbar segmental nerve root block selectivity

André Wolff, Gerbrand Groen, Oliver H. Wilder-Smith

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)523-530
Aantal pagina's7
TijdschriftRegional anesthesia and pain medicine
Volume31
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2006

Citeer dit