INFLUENCE OF SAR1 ALA8 ANGIOTENSIN-II (SARALASIN) ON PLASMA-ALDOSTERONE IN HYPERTENSIVE PATIENTS

AJM DONKER*, P VANHOOGDALEM, JJ PRATT, FHH LEENEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)207-212
Aantal pagina's6
TijdschriftACTA MEDICA SCANDINAVICA
Volume205
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1979

Citeer dit