Influence of the third generation pill controversy on prescriptions for oral contraceptives among first time users: population based study

Lolkje Theodora Wilhelmina de Jong-van den Berg, H Tobi, B. Bijker, P.B van den Berg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)254
TijdschriftBMJ
Volume326
Nummer van het tijdschrift1 february
StatusPublished - 2003

Citeer dit