INFLUENCE OF VARIABLE SELECTION AND SAMPLE-SIZE ON CLASSIFICATION RESULTS WITH CLASSY

JB HEMEL, FR HINDRIKS, W VANDERSLIK, H VANDERVOET

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)119-134
Aantal pagina's16
TijdschriftAnalytica Chimica Acta
Volume220
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1-mei-1989

Citeer dit