Influenza-associated Aspergillosis in Critically III Patients

Frank L. van de Veerdonk*, Eva Kolwijck, Pieter P. A. Lestrade, Caspar J. Hodiamont, Bart J. A. Rijnders, Judith van Paassen, Pieter-Jan Haas, Claudy Oliveira dos Santos, Greetje A. Kampinga, Dennis C. J. J. Bergmans, Karin van Dijk, Anton F. J. de Haan, Jaap van Dissel, Hans G. van der Hoeven, Paul E. Verweij, Dutch-Belgian Mycoses Study Grp

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  175 Citaten (Scopus)
  55 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)524-527
  Aantal pagina's4
  TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
  Volume196
  Nummer van het tijdschrift4
  Vroegere onlinedatum7-apr.-2017
  DOI's
  StatusPublished - 15-aug.-2017

  Citeer dit