Vertaalde titel van de bijdrageInfluenza: current vaccines and future developments
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)110-117
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Infectieziekten
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2017

Citeer dit