Informaticarecht en informatietechnologie: een noodzakelijke combinatie

P. P. J. L. Enneking, A. W. Neisingh

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2264
Pagina's (van-tot)585-589
Aantal pagina's5
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume70
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1996

Citeer dit