Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de informatieverplichtingen van banken ten behoeve van de belastingheffing van derden in Nederland, Duitsland en België

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Het onderzoek van Gerhard Sjobbema gaat over de informatieverplichting van banken aan de belastingdienst. Centraal staat daarbij de vraag hoe een geharmoniseerde regeling van de informatieverplichtingen van banken eruit zou moeten zien voor Nederland, Duitsland en België, beoordeeld naar de criteria van effectiviteit, privacy, evenredigheid en rechtsbe­scherming. Sjobbema concludeert onder meer dat het bankgeheim in België niet samengaat met een optimale informatiepositie van de belastingdienst en daarom heroverwogen zou moeten worden.
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Zadelhoff, Barend, Supervisor
  Datum van toekenning8-jun.-2006
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit