INFORMATION IN LABOR-MARKETS

GL CLARK*, H FOLMER, R MACKINNON

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)183-183
Aantal pagina's1
TijdschriftRegional Studies
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1985

Citeer dit