Infrarenal Aortic Neck Angulation Falls Short as a Sole Prognostic Factor for EVAR Outcomes

Cornelis G. Vos*, Roy Zuidema, Jean-Paul P. M. de Vries

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)422-422
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Volume62
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep.-2021

Citeer dit