Ingestive behavior and the obesity crisis

HR Berthoud*, AJW Scheurink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)717-718
Aantal pagina's2
TijdschriftPhysiology & Behavior
Volume81
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - jul-2004

Citeer dit