Ingrijpende levensgebeurtenissen en traumasymptomen bij pleegkinderen: Een verkennend onderzoek in Noord Nederland

H. Grietens, S. Van Oijen, M. Ter Huizen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16 - 27
TijdschriftOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume51
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit