Inhalation of helium, a simple test to identify pneumoperitoneum secondary to pulmonary air leakage

AS Jaarsma*, E Kort

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1008-1008
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Pediatrics
Volume158
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - dec.-1999

Citeer dit